Reconeixements mèdics laborals

Certificats Mèdics

Unitat Mòbil

Àrea de Salut

Vigilància de la salut i certificats mèdics

Vigilància de la Salut

La Vigilància de la Salut permet als metges especialistes en Medicina del Treball avaluar, controlar i fer el seguiment de l’estat de salut dels treballadors en relació als riscos als quals estan exposats. La seva finalitat no només és la de valorar l’aptitud pel lloc de feina que s’ocupa sino també la de controlar els efectes de les condicions de treball sobre els propis treballadors.

 • Exàmens de salut individuals

Segons l’article 22 de la LPRL, totes les empreses han d’oferir als seus treballadors un examen de salut basat en els riscos als quals estan sotmesos.

La Vigilància de la Salut s’ha d’oferir al treballador:

 • A l’inici de la relació laboral.
 • A intervals periòdics segons la periodicitat establerta pel Departament de Vigilància de la Salut.
 • En el moment de reincorporar-se d’una baixa de llarga durada.
 • Davant situacions de sensibilitat específica (menors d’edat, embaràs, lactancia, discapacidad).
 • Unitat mòbil

Remelcat posa al servei de les seves empreses la possibilitat de realitzar els examens de salut directament a l’empresa mitjançant unitat mòbil.

 • Consultes de salut

Els nostres especialistes en Medicina del Treball ofereixen la posssibilitat de realitzar consultes de salut orientades a la valoració de les possibles sensibilitats que es puguin detectar en els treballadors.

 • Promoció de la Salut
 1. Estudis Epidemiològics

El Departament de Vigilància de la Salut elabora un anàlisis global de la salut dels treballadors de l’empresa, amb l’objetiu d’identificar problemes de salut i indicadors de salut de l’empresa per orientar les actuacions preventives i el disseny de campanyes de promoció de la salut.

 1. Campanyes de Promoció de la Salut

Derivades dels estudis epidemiològics o a petició de l’empresari, REMELCAT realitza campanyes de salut orientades a la promoció d’hàbits saludables i salut laboral (problemes osteomusculars, vacunacions…)

 1. Formació en Primers Auxilis
 1. Enfermeria Virtual

Amb l’objectiu de donar resposta a tots els dubtes relacionats amb la salut dels nostres clients, posem al seu abast un canal de comunicació directa amb els nostres professionals sanitaris. Infermeria Virtual pot ser un recurs per garantir la qualitat en l’atenció al treballador o empresari alhora que una eina de promoció de la salut.

Certificats Médics

 • Certificats mèdics per a renovació / expedició de carnets de conduir (tràmits amb DGT gratuïts)
 • Certificats mèdics per a tinença d’animals perillosos
 • Certificats mèdics per a permisos d’armes i seguretat privada
 • Certificats mèdics per a títols nàutics
 • Certificats mèdics per a gruistes